top of page

Algemeen reglement

1. Iedere deelnemer speelt mee op eigen risico;
 

2. De Stichting Zeskamp Asten kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij:

- een ongeval
- vermissing of diefstal van eigendommen
- etc;

 

3. De deelnemers/teams dienen zich het gehele weekend sportief te gedragen, anders volgen er consequenties (puntenverlies / diskwalificatie). Ook kan er na of tijdens de loting niet geruild worden i.v.m. tijdstip van het optreden op de vrijdag- of zaterdagavond;
 

4. Géén schoenen met spikes of noppen of handschoenen dragen tijdens
de spellen, ook mogen er géén sieraden, oorbellen en/of piercings gedragen worden tijdens de spellen. Als deze er niet uit kunnen moeten deze afgeplakt worden bij de EHBO;

 

5. Géén alcohol bij of rond de spellen, alleen in de grote tent;
 

6. Géén alcohol voor eigen gebruik meebrengen;
 

7. Elke ploeg/team wordt geacht om op tijd bij het spel aanwezig te zijn. Tijdens of na de spellen is er géén discussie mogelijk met de jury leden;
 

8. Alleen tijdens deelname aan de spellen mogen personen op het veld aanwezig zijn. Het publiek staat altijd achter de dranghekken;
 

9. Al het afval moet in de daarvoor bestemde kliko’s;
 

10. Na het laatste spel op zaterdag of zondag het veld netjes en schoon achterlaten;
 

11. De aanwijzingen van de organisatie dienen stipt te worden opgevolgd;
 

12. Aan jeugd onder de 18 jaar wordt GEEN alcohol geschonken, legitimatie is verplicht. De verantwoordelijkheid blijft bij de ouders/verzorgers of begeleiders, 18+ bandjes zijn te krijgen bij de muntenkassa;
 

13. Men krijgt maar ÉÉN waarschuwing. Bij een 2 ͤ waarschuwing moet men het zeskamp terrein voor dit jaar verlaten;
 

14. Op de luchtkussenspellen moet altijd een shirt en sokken worden gedragen, dit ter voorkoming van brandwonden;
 

15. Op het evenementen terrein is het verboden om te barbecueën;
 

16. Bent u het niet eens met de beoordeling van de spellen, kom naar de organisatie. Ga niet in discussie met de juryleden;
 

17. Alle spullen van het team/vereniging die op het zeskampterrein staan, staan op eigen risico. Spullen die er op maandagochtend nog staan verdwijnen in de container;
 

18. Bij constatering van onrechtmarigheden (zoals fraude met polsbandjes, poging tot diefstal of vernielingen) wordt aangifte gedaan bij de politie. Zeskamp Asten heeft een zero tolerance beleid. Drugs zijn daarom ook niet toegestaan.

19. Alle coaches dienen minimaal 20 jaar te zijn.


20. De organisatie mag te allen tijde het reglement wijzigen!!

bottom of page