Reglement optredens 

1. Het tijdig inleveren van de muziek op de juiste manier (Spotify-link via de mail) levert 5 punten op. Bij het niet tijdig inleveren van de Spotify-link krijgen jullie 3 punten en bij niet tijdig en/of niet op de juiste manier 1 punt. Dit wordt door de organisatie op een aparte lijst ingevuld en later bij het totaal van de optredens bijgeteld.

 

2. Een team bestaat uit een aantal personen (10 junioren of 8 senioren). Voor het aantal personen worden ook punten gegeven. Voor elk persoon dat minder op het podium staat komt er een punt in mindering.
 

3. Het liedje moet aan het thema voldoen, hier kun je maximaal 10 punten voor krijgen. De jury bepaalt dit, aangezien er liedjes bij kunnen zijn die volgens een ander niet aan het thema voldoen.

 

4. De jury zal voor het optreden, uitvoering en aankleding punten geven.
Bij de junioren en senioren wordt er op de playback gelet. Hiervoor kunnen ook maximaal 10 punten gegeven worden.

 

5. Optredens voor de junioren mogen minimaal 3 en maximaal 7 minuten duren. Dit is inclusief opbouwen en afbreken. Dit wordt door de
organisatie geklokt. Voor elke minuut over de bestaande tijd; 1 punt aftrek. Het toespreken door de speakers/jury wordt niet meegeteld. Optredens van de senioren mogen ook maximaal 7 minuten duren.

 

6. Bij de uitslag zal vanaf plaats 10 terug naar nummer 1 bekend gemaakt worden. Alle teams vanaf de 11e plaats krijgen 11 punten, vanaf de 10e plaats 12 punten, 9e plaats 13 punten, enz. enz. Dit om de verschillen zo klein mogelijk te houden.
 

7. Er mogen geen medleys gedaan worden. Wordt er wel een medley gedaan, is dit 0 punten voor het hele optreden.
 

8. De organisatie mag te allen tijde het reglement wijzigen!!